تیتر اخبار

دفتر و حوزه ریاست

پیگیری­های ویژه، ثبت و ضبط کلیه مکاتبات داخلی و خارجی، پاسخ‌گویی به مراجعات دفتر، ابلاغ دستورات به واحدهای مختلف، تهیه و تنظیم صورت جلسات، پیگیری نامه­ها، برنامه‌ریزی دیدارها و جلسات، انجام امور میزبانی جلسات و دیدارهای رییس، تهیه گزارشات مورد نیاز ریاست از معاونت­ها و واحدهای مختلف، از جمله فعالیت‌های دفتر و حوزه ریاست می­باشد.