تیتر اخبار

اداره توسعه و فن آوری

اداره توسعه و فناوری به عنوان طراح و سازمان دهنده امور اداری، فناوری و توسعه‌ای مجتمع، عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشد:

-        همکاری در تدوین برنامه‌های مجتمع و سند بودجه‌ای سالانه و راهبرد کلان مجتمع و چشم‌اندازهای آینده

-        تدوین و ارزیابی عملکرد مالی

-        جمع‌آوری، روزآمد سازی، طبقه‌بندی، تحلیل و پالایش اطلاعات و آمار

-        مدیریت، هدایت و ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری شبکه و رایانه

-        تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و سالانه

-        راه‌اندازی و پشتیبانی فنی سایت‌ها

-        راه‌اندازی و پشتیبانی از نرم‌افزارهای راهبری واحدها

-        تدوین ضوابط، مقررات و شرح وظایف