تیتر اخبار

اداره توسعه منابع انسانی

انجام کلیه امور اداری مرتبط با همکاران و هیأت علمی، تشکیل پرونده همکاران، تنظیم قرارداد پایان نامه‌ها و انجام کلیه امور مالی پرداخت‌ها در خصوص تحقیقات پایانی و رساله‌های ارشد و دکتری،  پیگیری قراردادهای نیروهای ساعتی، برگزاری جلسات کمیته امور اساتید، تشکیل پرونده اساتید، تنظیم قراردادهای تدریس، ارائه خدمات رفاهی و آموزشی کارکنان و اساتید و ارائه گزارش جامع فعالیت‌ها از عمده وظایف این اداره می‌باشد.