تیتر اخبار

مدرسه تخصصی زبان و ادبیات عرب

مدرسه تخصصی زبان و ادبیات عربی با زیر مجموعه دو گروه علمی "زبان و ادبیات عربی" و  "مترجمی زبان عربی"، جایگاهی برای ارائه دروس پایه­ای حوزوی و پویایی در رشته ادبیات عربی و زمینه‌ساز بهره‌­برداری از ادبیات عربی به زبان روز و با شیوه­های جدید در دو بخش دروس عمومی و تخصصی می­باشد. این مدرسه علاقه­مندان به این رشته‌های فوق را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی­ارشد ، دکتری و سطح 4 پشتیبانی علمی نموده و راهکار ترجمه از زبان عربی به فارسی و بالعکس و نیز فراگیری فنون ترجمه صحیح را به فراگیران ارایه می­نماید.