تیتر اخبار

مدرسه عالی حکمت و دین پژوهی

مدرسه عالی حکمت و دین پژوهی با سه گروه" فلسفه"، "کلام" و "عرفان اسلامی"، تعلیم و تربیت طلاب را در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و سطح 4 در

علوم عقلی و حکمی برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید. در حال حاضر این مدرسه تعداد ....طلبه در مقاطع مختلف داشته و بیش از ..... نفر از این مدرسه فارغ التحصیل شده‌اند.

 

رشته های آموزشی

کارشناسی

ارشد

دکتری

کلام اسلامی

کلام اسلامی

فلسفه اسلامی

فلسفه و عرفان

فلسفه اسلامی

کلام اسلامی

 

عرفان اسلامی

عرفان اسلامی

سطح 4

فلسفه اسلامی

کلام اسلامی

عرفان اسلامی

رشته های جدید التاسیس در مقطع دکتری

فلسفه نفس

فلسفه تطبیقی

فلسفه دین

فلسفه اخلاق