فهرست اصلی

تقویم

سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦


آمار بازدید

مجموع بازدید این صفحه : 1542

بازدید امروز از صفحات : 1739

مجموع بازدید صفحات : 4951858شناسنامه

 فصلنامه علمي  تخصصي گروه تاريخ اسلام

سال پنجم،شماره دوازدهم، بهار1390

صاحب امتياز: مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

مديرمسؤول: دكترنعمت الله صفري فروشاني

سردبير: دكترمحمد رضا باراني

مديرداخلي: حسين رسوليان

ويراستار: عليرضا جوهرچي

صفحه آرا: علي قنبري

مترجم چكيده ها ي انگليسي: شيرعلي شجاع

مطالب مندرج درفصلنامه سخن تاريخ بيانگر نظريات نويسندگان است

نقل مطالب سخن تاريخ با ذكر مأخذ مجاز است

فصلنامه سخن تاريخ در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است

نشانی: قم / میدان جهاد / مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

تلفن: 7110632  نمابر:7110633 صندوق پستی: 143 - 37145 

sokhantarikh@miu.ac.ir

شمارگان: 1200  قیمت: 15000 ریال

 جستجو


اطلاعیه ها

فراخوان آفاق 47 و 48

پیوندها

شهر مجازي قرآن كريم

مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي

مجله تخصصی قرآن پژوهي خاورشناسان

مجله تخصصی قرآن و علم